Ubezpieczenia zarządzających nieruchomościami mieszkaniami i komunalnymi oraz nieruchomościami komercyjnymi

Ubezpieczenia zarządzających nieruchomościami mieszkaniami i komunalnymi oraz nieruchomościami komercyjnymi

Firmy ubezpieczeniowe ubezpieczają firmy zarządzające nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi

Firmy ubezpieczeniowe ubezpieczają firmy zarządzające nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi. Zapewnione jest ubezpieczenie zarządcy ze strony iexpert.pl , wykonawców, stowarzyszeń właścicieli domów, najemców i właścicieli nieruchomości.

Ubezpieczenie OC dla zarządców nieruchomości

Ubezpieczyciel przed podpisaniem umowy stara się dowiedzieć w jakich sytuacji potrzebujesz się zabezpieczyć i proponuje kilka opcji ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na Twoich warunkach

Na etapie akceptacji możesz dokonywać zmian i korekt w umowach ubezpieczenia. Nasi prawnicy udają się na spotkanie i wysłuchują życzeń klientów.

Standardowy okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy, ale zgodnie z warunkami przetargu na zarządzanie lub z innych powodów wymagany okres ubezpieczenia może znacznie przekroczyć 1 rok. Sporządzana zostaje umowa ubezpieczenia dla zarządcy nieruchomości na potrzebny okres z możliwością stopniowej płatności.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla zarządców nieruchomości

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Zawodowej Zarządcy Nieruchomości – znane również jako ubezpieczenie błędów i pominięć podczas pracy zarządcy nieruchomości  chroni wszystkie rodzaje profesjonalistów zarządzających nieruchomościami, jeżeli klient zarzuci Ci, że dopuściłeś się zawodowego zaniedbania lub nie wykonałeś obowiązków zgodnie z obietnicą zawartą w umowie.

Niektórzy z Waszych klientów mogą wymagać od Was i Waszych podwykonawców posiadania ubezpieczenia od błędów i zaniedbań zarządcy nieruchomości. Odpowiedni rodzaj polisy może chronić zarówno firmę zarządzającą nieruchomością, jak i podwykonawców przed roszczeniami dotyczącymi błędów lub zaniechań, nawet jeśli problem pojawi się miesiące po wstępnej konsultacji.

Co obejmuje ubezpieczenie zarządzania nieruchomościami?

Ubezpieczenie zarządzania nieruchomościami pokrywa koszty obrony prawnej – bez względu na to, jak bezpodstawne są zarzuty. Zapłaci za wszelkie wyroki przeciwko zarządcy nieruchomości, w tym koszty sądowe, do limitów pokrycia określonych w polisie.